BIBLIOGRAFIJA

USNULA DEVOJKA, pesme, Svjetlost, Sarajevo, 1974,

LARISA, pesme, Riječko književno društvo, Rijeka, 1974,

LJUBIČASTO GORJE, pesme, Svjetlost, Sarajevo, 1976,

SANAK SKLOPIOČIĆ, priče za decu, Otokar Keršovani, Rijeka, 1983,

KAKO VOLIM ANU, pesme za decu, Izdavački centar Rijeka, Rijeka, 1983,

RUKE VEČERNJIH LJUBAVNIKA, pesme, Izdavački centar Rijeka, Rijeka, 1984,

LJUPKO TELO, pesme, Partizanska knjiga, Ljubljana, 1985,

KOŠUTA I LOPOČI, (THE ROE AND WATER LILIES), dvojezično, pesme, Vikend knjiga, Beograd, 2000,

ISTRGNUTI RUKOPIS, pesme, Interpress, Beograd, 2004,

NJENE OČI MORE, pesme, bibliofilsko izdanje (21 primerak), Književni atelje Art, Malinska, 2004),

ŽIRAFA ŽERALDINA, pesme za decu, prvo izdanje Ars Poetica, Beograd, 2005, drugo izdanje Ars Poetica, Beograd, 2006. godine,

SIMONINE OČI, priče za decu, prvo izdanje, Bookland, Beograd, 2006, (ćirilično izdanje), drugo izdanje Ars Poetica, Beograd, 2006, (latinično izdanje),

LEPO JE BITI KOD KUĆE, pesme za decu, Bookland, Beograd, 2008, (ćirilično izdanje), Ars Poetica, Beograd, 2008. g., (latinično izdanje),

ZVEZDE NA UZGLAVLJU, dvanaest pesama prepevanih na dvadeset stranih jezika i obogaćenih slikama Olje Ivanjicki, Ars Poetica, Beograd, 2009,

KALINA I MORSKI KONJIC, priče za decu, Ars Poetica, Beograd, 2010,

LETO BEZ VERONIKE, priče i pesme za decu, Bookland, Beograd, 2011,

KIŠA I VLATI / DESZCZ I ŹDŹBŁA, izbor starih i novih pesama, dvojezično poljski i srpski, Oficyna Wydawnicza Agawa, Varšava, 2012,

PEPEO ZGASLOG LETA, pesme, Prometej, Novi Sad, 2012,

OPOJNI MIRIS GREHA, priče, Prometej, Novi Sad, 2012,

UKUS PRVIH POLJUBACA, roman decu, Bookland, Beograd, 2014.

KAJSIJE ZA HANU, roman za decu, Bookland, Beograd 2015.

NEŽNE GODINE, priče za decu, Bookland, Beograd, 2016.

SREBRNA UKOSNICA, priče i pesme za decu, Bookland, Beograd, 2017.