BIBLIOGRAFIJA

BIBLIOGRAFIJA

USNULA DEVOJKA, pesme, Svjetlost, Sarajevo, 1974, LARISA, pesme, Riječko književno društvo, Rijeka, 1974, LJUBIČASTO GORJE, pesme, Svjetlost, Sarajevo, 1976, SANAK SKLOPIOČIĆ, priče za decu, Otokar Keršovani, Rijeka, 1983, KAKO VOLIM ANU, pesme za decu, Izdavački centar Rijeka, Rijeka, 1983, RUKE VEČERNJIH LJUBAVNIKA, pesme, Izdavački centar Rijeka, Rijeka, 1984, LJUPKO TELO, pesme, Partizanska knjiga, Ljubljana, 1985, KOŠUTA I LOPOČI, (THE ROE AND WATER LILIES), dvojezično, pesme, Vikend knjiga, Beograd, 2000, ISTRGNUTI RUKOPIS, pesme, Interpress, Beograd, 2004, NJENE OČI MORE, pesme, bibliofilsko

pročitaj više>>