Đuro MARIČIĆ, Sličnost

SLIČNOST

 

Djeda kaže: – Pravi tata!

Baka govori: – Jeste na mamu!

A ja mislim: ipak ličim

Potpuno na sebe samu.

 

– Pogledaj je, tatin nos,

Uporan je jako djeda.
– A čelo joj ko kod mame!

Neće baka da se preda.

 

– Usta su joj ko kod tate!

Tvrdoglavo tvrdi djeda.

– A lice joj? Prava mama!

Ni baka se lako ne da.

 

Šta da radim s bakom, djedom?

Svako od njih tjera svoje.

Pa ispada da na meni

Ne postoji ništa moje!