Sa Radoslavom Bratićem u Ruskom caru, Beograd.

Sa Radoslavom Bratićem u Ruskom caru, Beograd.