sa Huseinom Derviševićem,1969.

sa Huseinom Derviševićem,1969.