U Glogovici, verovatno 1968. Fotografiju je snimila moja majka Zorka.

U Glogovici, verovatno 1968. Fotografiju je snimila moja majka Zorka.