Kod familije Grabovac: Dušanka, njena majka Dragica, komšinica Ljilja, Mira, Rade Ikanić i ja.

Kod familije Grabovac: Dušanka, njena majka Dragica, komšinica Ljilja, Mira, Rade Ikanić i ja.