U mojoj kući u Malinskoj. Snimila Ivana Đurđić.

U mojoj kući u Malinskoj. Snimila Ivana Đurđić.