Kozara, Kotlovača, Susret književne omladine, 1966. ili 1977. godine

Kozara, Kotlovača, Susret književne omladine, 1966. ili 1977. godine