Sa Lakijem, mojim lepotanom koga nikada nisam prežalio.

Sa Lakijem, mojim lepotanom koga nikada nisam prežalio.