Sa dragom bibliotekarkom teta Milenom Ličina u Derventi. Verovala je umene (i nas) da ćemo postati pesnici.

Sa dragom bibliotekarkom teta Milenom Ličina u Derventi. Verovala je umene (i nas) da ćemo postati pesnici.