Moji najdraži slušaoci, moji lepotani.

Moji najdraži slušaoci, moji lepotani.