Sa bibliotekarkom Narodne biblioteke u Derventi Milenom Ličina i Ivicom Vanjom Rorićem u vre,e kada smo osnovali Književni klub ”Vihor”. Verovatno 1967 ili 1968. godine.

Sa bibliotekarkom Narodne biblioteke u Derventi Milenom Ličina i Ivicom Vanjom Rorićem u vre,e kada smo osnovali Književni klub ”Vihor”. Verovatno 1967 ili 1968. godine.