Sa Miroslavom Toholjem i Branaom Crnčevićem na Saajmu knjiga u Beogradu.

Sa Miroslavom Toholjem i Branaom Crnčevićem na Saajmu knjiga u Beogradu.