Sa Miroslavom Maksimovićem verovatno 1975. Ko bi ga prepoznao.

Sa Miroslavom Maksimovićem verovatno 1975. Ko bi ga prepoznao.