Šta ti je život! Sa Tatjanom Cvejin koja nas je napustila.

Šta ti je život! Sa Tatjanom Cvejin koja nas je napustila.