Moj dobri druga Pero Zubac i ja u dvorištu Zmajeve rodne kuće.

Moj dobri druga Pero Zubac i ja u dvorištu Zmajeve rodne kuće.