Sa književnog nastupa u jednoj osnovnoj školi u Novom Sadu: Slavka Pwtković Grujičić, Momir Dragićević i Branka Veselinović.

Sa književnog nastupa u jednoj osnovnoj školi u Novom Sadu: Slavka Pwtković Grujičić, Momir Dragićević i Branka Veselinović.