Moji lepotani, učenici jedne osnovne škole u Novom Sadu.

Moji lepotani, učenici jedne osnovne škole u Novom Sadu.