Znala je napamet jednu moju pesmu.

Znala je napamet jednu moju pesmu.