Sa Stevanom Raičkovićem na jednom Sajmu knjiga u Beogradu

Sa Stevanom Raičkovićem na jednom Sajmu knjiga u Beogradu