Literarna družina ”Vihor” koja će kasnije prerasti u Književni klub.

Literarna družina ”Vihor” koja će kasnije prerasti u Književni klub.