KOŠUTA I LOPOČI/THE ROE AND WATER LILIES

Izbor poezije, uporedni tekst na srpskom i engleskom jeziku, ćirilica i latinica. Košuta i lopoči, (lokvanji, kako većina govori oko mene) je izbor poezije za odrasle čitaoce na srpskom i engleskom jeziku u prepevu Slobodana Drenovca (sin književnika Nikole Drenovca). Naslovnu stranu je darovala Olja Ivanjicki. Kada sam boravio u njenom ateljeu, na čuvenom Kosančićevom vencu u Beogradu, razbacala je serigrafije po podu i rekla: Biraj! Nikako se nisam mogao odlučiti šta da uzmem, sve je bilo predivno, pa je na kraju, ipak, Olja odlučila šta će krasiti naslovnu stranu knjige. Knjiga je nastala i objavljenja nakon dugog vremena ćutanja. Ljupko telo je objavljeno 1985, a Košuta i lopoči 2000. Čitavih petnaest godina nisam objavio knjigu. Gotovo ni pisao, osim nekih beleški, poneke pesme… Kad topovi gruvaju, muze ćute.

Vikend knjiga, Beograd, 2000. Naslovna strana Olja Ivanjicki.

 

Избор поезије, упоредни текст на српском и енглеском језику, ћирилица и латиница. Кошута и лопочи, (локвањи, како већина говори око мене) је избор поезије за одрасле читаоце на српском и енглеском језику у препеву Слободана Дреновца (син књижевника Николе Дреновца). Насловну страну је даровала Оља Ивањицки. Када сам боравио у њеном атељеу, на чувеном Косанчићевом венцу у Београду, разбацала је сериграфије по поду и рекла: Бирај! Никако се нисам могао одлучити шта да узмем, све је било предивно, па је на крају, ипак, Оља одлучила шта ће красити насловну страну књиге. Књига је настала и објављења након дугог времена ћутања. Љупко тело је објављено 1985, а Кошута и лопочи 2000. Читавих петнаест година нисам објавио књигу. Готово ни писао, осим неких белешки, понеке песме… Кад топови грувају, музе ћуте.

Викенд књига, Београд, 2000. Насловна страна Оља Ивањицки.