Milosav Slavko Pešić, PUT KOJIM SE REĐE IDE, Jovica Đurđić, Zvezde na uzglavlju, Ars Poetica, Beograd 2009.

 

     Tamo negde, osamljen, na nekom jadranskom ostrvu živi Jovica Đurđić kao lik iz bajke, okružen nebeskom plaveti i modrom pučinom. Jasno je da do ostrva ne dopire, bar ne snažno i ometajuće, buka gradskih kulturnih centara. Tako pisac može da bira hoće li neometan, kao u drugoj galaksiji, izdvojen od svega i sveta u opijajućoj tišini, da stvara ili da čezne za gradskom vrevom, žurbom, smogom i kontaktima sa kopnenom sabraćom. Drugim rečima: da piše ili da simulira život.

     Đurđić je odabrao pisanje, u tišini, kao što jedino može posvećenik da stvara.

     Knjiga pesama Zvezde na uzglavlju, koju je oslikala Olja Ivanjicki, objavljena je krajem minule godine, a mogla je da nastane samo u okruženju kakvo je Đurđićevo. Reč je o divot izdanju, velikog formata, za koje je teško odlučiti se: čitati ili gledati, a svakako zanemeti. 

     Kod nas se nikada nije ni dovoljno, ni kvalitetno čitalo. Zavaravalo se jeste, lako, statistikom. Zbog toga je svaki poduhvat vanserijskog izdanja, izvan recikliranog papira, jeftinog i traljavog broširanog poveza, svojevrsni hazard. Ali, o riziku ne brine opsednut lepotom, bila to lepa žena, slika, knjiga, reč.

     Đurđić je u zbirku Zvezde na uzglavlju ukoričio 12 pesama, 20 jezika, 24 reprodukcije slika Olje Ivanjicki. Pisac je, u saradnji sa grafičarem Mirkom Mrkićem Ostroškim i slikarom Oljom Ivanjicki, na 100 gramskom papiru toniranim aplikacijama, sazdao galeriju slika i pesama.

     Pesme su, kao što se moglo očekivati od pisca koji živi na ostrvu i promišlja u tišini, ljubavne, nežne, kako već biva u ljubavnom zanosu, romantične (more, pučina, plavetnilo mora i neba, miris pinija  i činjenje onoga što se može činiti samo u ćutanju i blagom treperenju  zvezda – zapisao je R. Tagore – navek).

     Uvodni stihovi, čiji je naslov ubeležen prvim versom, Devojčica skuplja svoja bela kolena /Dva grumena svetlosti, dve kaplje nežnosti / Cvetove koji se u latice razlažu…, ujedno su stožer poetike Jovice Đurđića, bar kada govorimo o zbirci Zvezde na uzglavlju.

     Osa pevanja Jovice Đurđića ista je bilo da slavi lepotu devojčice, jabuke, dunje, semenke… što govori o programskoj knjizi, dosledno osmišljenoj i sistematično provedenoj.

     Navodim primere: Pohotno se ko ljubavnica nudi / Dok leži na tanjiru. / Tajnim ključevima otvara usta  (pesma Jabuka, mada se, bez predznanja o motivu, tumači kao pesma o ženi); Mi često i ne slutimo u toj tišini slap / Mesečine, kao ljupkost žene kad se ukaže / S mekim crtama tela… (Slap).

     Đurđić pesmu Devojka i jezero počinje kao (kao, kažem, dakle na izgled, ali ne i zbiljski jer odstupa ne samo u broju slogova) haiku, ili, bolje, kao tanku: Na jezeru prve kapi kiše. / Pljusak, pa sunce opet toči… bez naglašenog elegantnog, nekad neočekivanog ali vavek dopadljivog obrta svojstvenih tim japanskim tradicionalnim pesničkim formama i time odstupa od romantičarske note zbirke.

     Pesma Mir, more, san vraća čitaoca u epicentar Đurđićeve poetike: Čas samoće. Bez toplog daha žene. / Soba nad morem, kupicama pene. / Lice na dlanovima, odlutale zene: / Sto, knjige, jabuke, tragovi sene… Taj sonet, čak, rekao bih, snažnije od tri katrena pesme Devojčica skuplja bela kolena izaražava poetski credo i opojni mediteranski zvon stihova Jovice Đurđića dok pesmom struji seta, toplina, smirenost, tišina, pesnikovo okruženje i pritajena, zatomljena strast: Čas tišine. Svetlost predmete zlati: / Šuma, ptica, polje, uskovitlane vlati / To davna je slika koju misao vrati, / Na trenutke što su znali lepše sjati…  dok smenjuju se časi – samoće, tišine što vreme pozlati! Najzad: posle katrena koji počinju sa čas samoće, čas tišine, iz svega nastaje beskrajni (na početku poslednje tercine)  – Mir. Da, ne može se više očekivati od pesme, jer nema mogućnosti da se pređe granica koju ne postavlja čovek,  pesnik, zemaljski tvorac, najmanje čitalac: dosegnuto je savršenstvo, oslikana atmosfera, okruženje, unutarnji spokoj, raspoloženje; sve.

     U sličnom erotizovanom tonu Đurđić ispisuje i sonet  Kiša i vlati: Pljusak. Miris kiše, eros svake vlati, /Bosonoga, zanesena, u snu i transu. / Ples vode u kom se svaki damar klati, / Ničim sputan; izvodi letnju seansu…

     Pesma slobodnog stiha po kojoj je imenovana zbirka Zvezde na uzglavlju uvodi u drugačiji pesnički zamah i verovatno je naznaka za iskorak iz dosadanje poetike s rimom i shodno sliku primerenim ritmom. U Zvezdama na uzglavlju ritam diktira slobodan stih i njegova razlomljenost. Ta pesma je razmahnuta, divlja u odnosu na pesmu Draga koja je takođe bez rime ali i dalje u znanom organizovanom metru bliskom Đurđiću. 

     Možda je pravi čas da se, u oskudnom vremenu, krene putem kojim se ređe ide i štampaju ne samo pesničke knjige kao što je Đurđićeva zbirka Zvezde na uzglavlju – bogato, raskošno, promišljeno no i sve što sadrži reč, zapis, što svedoči o duhu i trajanju, što nas beleži, što ostavlja beleg, svest o nama, što jednom bićemo prah.

     Oskudna vremena će, svi verujemo, jednom proći, ali ako u takvim vremenima, priklonjeni istanjenom duhu učmale provincije (ma gde bili), kojoj knjige i sav duh, imaginacija, kreativnost, posvećenost ništa ne znači, a pisci budu po svaku cenu štampali knjige na jeftinom papiru, u povezu koji drži listove na okupu do prvog rasklapanja korica, listanja, smanjenih, neujednačenih margina, lošeg otiska, zamrljanih stranica, tada od kulture ništa neće ostati. Od nas.

     Delom i zbog toga knjiga Zvezde na uzglavlju makar kao vesnik drugačijeg promišljanja o tipografiji naših rukopisa dobrodošla je.

Riječ, Brčko, IV, jesen-zima, br. 3-4, 2009.