NAGRADE

Zlatna značka Kulturno-prosvetne zajednice Srbije, Beograd, 2008. godine za nesebičan, predan i dugotrajan rad i stvaralački doprinos u širenju kulture.

Nagrada Drago Žerve (Gervais) za zbirku pesama Larisa, Rijeka, 1973. godine.

 

 

 

 

 

 

 

Nagrada Drago Žerve (Gervais) za zbirku pesama Ljubičasto gorje, Rijeka, 1974. godine.

 

 

 

 

 

 

 

Nagrada Kulturno-prosvjetne zajednice Rijeka za zbirku pesama Košuta i lopoči, Rijeka, 1975. 

 

 

 

 

 

 

 

Nagrada Kulturno-prosvjetne zajednice Rijeka za četiri priče za decu, Rijeka, 1973/74. 

 

 

 

 

 

 

 

Nagrada Veća saveza sindikata opštine Kraljevo u obliku diplome  i zlatnika s Titovim likom za pesmu ”Jabuka”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nagrada Veća saveza sindikata opštine Kraljevo u obliku diplome  i kolekcijom srebrenjaka s Titovim likom za za osvojeno prvo mesto na smotri literarnog stvaralaštva.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pohvalnica Fonda mladih talenata pri redakciji ”Borbe”, Beograd, 1969.