NEPOZNATA SEMENKA

Vidimo je ime joj ne znamo

Ne znamo šta će iz nje niknuti

 

Nemušta puna neke tajne

Zagonetno se osmehuje na dlanovima

 

Gde da je posejemo s koliko sunca

Tišine s koliko kapi da je napojimo

 

Hoće li cvet mirisa ili trn otrova

Da pusti oko sjajem da ispuni

 

Sasečena u kolenima zelenim

Da li će novi pustiti list

 

Sve manje znamo sve više je gledamo

Niknuće ona kroz našu dušu napuklu