СИМОНИНЕ ОЧИ

Књига прича за децу старијег узраста. Ово је прво издање истоимене књиге која је касније изашла и на латиници код другог издавача. Насловну страну је радио Крешимир Зимонић, изврстан илустратор и аутор цртаних филмова. Ради се о малом броју прича, али које су деца радо прихватила. Сазнао сам од библиотекара да је радо посуђују.

Bookland, Београд, 2006. Насловна страна Крешимир Зимонић.

 

Knjiga priča za decu starijeg uzrasta. Ovo je prvo izdanje istoimene knjige koja je kasnije izašla i na latinici kod drugog izdavača. Naslovnu stranu je radio Krešimir Zimonić, izvrstan ilustrator i autor crtanih filmova. Radi se o malom broju priča, ali koje su deca rado prihvatila. Saznao sam od bibliotekara da je rado posuđuju.

Bookland, Beograd, 2006. Naslovna strana Krešimir Zimonić