Miroslav ANTIĆ

Ljubav je jedini vazduh
koji sam udisao.
I osmeh jedini jezik
koji na svetu razumem.

                  Miroslav Antić