BELEŠKA IZ KNJIŽEVNIH NOVINA

Непознати аутор: ОБЛИЧЈА ДУШЕ

 

У Београду, код издавача „Интерпрес“, Ђурђић je објавио избор поезије Истргнути рукопис, са изузетно функционалним илустрацијама Оље Ивањицке, који су лепо усаглашене са његовим песмама.

У његовој поезији свет се опсервира споља и изнутра, a у средишту je поетски субјекат који свему даје обличја своје душе. Опседнут je природом, флором и фауном, евокацијама на драге тренутке, али и меланхолијом и сетом. У тренуцима среће жели да полети „изнад шуме у зеницу сунца“. Апострофира оно што je свето, стога у његовом певању доминантно место заузимају сан, љубав и поезија. Ритам његовог певања усаглашен je са хармонијом у природи, где песник бдије у тишини и самоћи; поверава joj своје тајне, љубавне дрхтаје и усхите, али и са болом исповеда о минулој срећи.

Књига је веома лепо обликована и складно компонована, збирка стилски и језички чисте и пробране лирике.

 

Књижевне новине, Београд, март 2006., бр.1127, LVIII