KRITIKE

Жељка Аврић: ПЕСМЕ НЕВИНОСТИ И ПЕСМЕ СТРАСТИ (Јовица Ђурђић: КО ТИ ЈЕ УКРАО ЗВЕЗДЕ ИЗ ОЧИЈУ, Ars poetica, Београд, 2022)

Већ првим читањем, изабране љубавне песме Јовице Ђурђића под насловом „Ко ти је украо звезде из очију“, размеђиле су се на  песме невиности и песме страсти. Та, могу слободно рећи, условна подела, најјаче утемељење има на контрасту као доминантном поетском поступку, али и у песниковом избору поетских мотива и лирског објекта о којем је реч, као и о релацији коју он успоставља са  оном коју опева. Из тих избора и релација произлазе основно  осећање и атмосфера, поетска мисао и поента.

pročitaj više>>

Др Наташа Кљајић

АРСЕНОВА ДЕВОЈКА, МОРСКИ КОЊИЦ И НЕДОХВАТЉИВА ШКОЉКА (Јовица Ђурђић: Укус првих пољубаца, Bookland, Beograd, 2020) У мору успешних и мање успешних тинејџерских романа, Укус првих пољубаца Јовице Ђурђића сија попут морске шкоњке коју је његова јунакиња Калина изронила са дна мора. Море као хронотоп ширине, авантуре и слободе, спојено са снажним дамарима у сазревању и унутрашњим дубинама младог бића, жељног љубави, уједињују епску слику развојног романа за децу и младе са финим преплетом поетског сликања јединства природе и детета. Аутор

pročitaj više>>

Јованка Стојчиновић Николић

О ЉУБАВИ ИЗ ДУБИНЕ ПРЕДЈЕЛА (Јовица Ђурђић: САН, приче; ИП „Просвета“, Београд, 2017)   Јовица Ђурђић, аутор више књига поезије и прозе за дјецу и одрасле, након 2012. године, када је објавио прву књигу кратких проза за одрасле (Опојни мирис греха), поново се огласио књигом прича за одрасле Сан, у којој је читалаштву представио петнаест прича, бирајући мотиве и тематику из најједноставнијих, обичних, скоро свакодневних догађаја, стављајући у први план моралне и естетске компоненте својих лирских јунака. Уграђујући у саму

pročitaj više>>

Лара Дорин – ЛЕПОТА ЈЕДНОСТАВНОСТИ

Стваралаштво Јовице Ђурђића   Јовица Ђурђић српски књижевник са пребивалиштем у Хрватској, aутор је већег броја књига поезије и прозе за децу и одрасле читаоце. Објављивао је у многим листовима и књижевним часописима. Превођен је на руски, енглески, италијански, пољски, чешки, турски, словеначки, македонски језик итд. Заступљен је у антологијама и изборима савременог књижевног стваралаштва на српском језику. Већ речи Тода Чолака „Поштовалац речи и јасног израза, чисте мисли и ненатруњеног осећања“ откривају стваралачку природу Јовице Ђурђића. Јовица Ђурђић тихо

pročitaj više>>

ИЗВОДИ ИЗ КРИТИКА

У моме памћењу, а пратим га дуго на његовом блиставом песничком путу, Ђурђић је песник јужних сфера, ослушкивач мора и ветра, префињени ткалац звука у песми, ослоњен стихом на виртуелну, свеприсутну, музичку подлогу, па га таквог разазнајем и препознајем и у овој лепој и брижљиво грађеној књизи. Кажем грађеној јер сонет тражи такав песнички приступ, ма колико сви ми, заљубљеници у песму, волели сонет као форму, отмену и господствену, он је ипак калуп у који се налива сребро песме. И

pročitaj više>>

ПЕРО ЗУБАЦ, ЗАНОСНЕ ЗАМКЕ СОНЕТА, ПОГОВОР ЗА ЗБИРКУ ПЕПЕО ЗГАСЛОГ ЛЕТА, ПРОМЕТЕЈ, НОВИ САД, 2012.

  ЗАНОСНЕ ЗАМКЕ СОНЕТА   „Пепео згаслог лета” јесте књига песама која својом лирском тананошћу потврђује високо место које њен аутор Јовица Ђурђић данас има на имагинарној вредносној скали савремене српске поезије. Префињен лиричар и песник сутоњег и светлог штимунга, песник зарне светлости, у овој књизи се определио за огрлицу од сонета, брушених и брижљиво тканих песама, у форми сонета, а сонет такву брижљивост и захтева.  Још од времена давног, тринаестог века, у којем песмама Сицилијанца Ђакома да Лантинија започиње песничко трајање

pročitaj više>>